Kanada > Provinzielle Straßen > Yukon > 7 > Jakes Corner (Alaska Hwy) → Atlin

 

Km 35,1

Haltebucht mit Blick zum Atlin Lake

Km 41,5

Provinzgrenze nach British Columbia

 
Bild Position N50

Atlin Road  

© strassenimpressionen.com, 06.08.2009

 
               

 
© strassenimpressionen.com  2019CA:YTL007N0035