Kanada > Provinzielle Straßen > Yukon > 1 > Delta Junction (AK) → Dawson Creek (BC)

 

Km 1379

Marsh Lake YTG Campground

Km 1362,5

Marsh Lake Marina

 
Bild Position V50

Entlang des Marsh Lake  

© strassenimpressionen.com, 06.08.2009

 
               

 
© strassenimpressionen.com  2019CA:YTL001V1362