Kanada > Provinzielle Straßen > Yukon > 8 > Carcross → Jakes Corner (Alaska Hwy)

 

Km 21

Tagish River Bridge

Km 20,6

Tagish Yukon Government Capground

 
Bild Position V75

Nahe der Tagish Marina  

Zusätzlich: Tankstelle, Werkstatt, Lebensmittel, Post und Telefon.

© strassenimpressionen.com, 24.07.2007

 
               

 
© strassenimpressionen.com  2019CA:YTL008V0020